INFORMÁCIE

Odborné texty a články o krboch a vykurovaní:

» Kusové drevo

Obsah energie v 1 kg dreva s nulovým obsahom vody je asi 5,2 kWh. V praxi však nie je možné drevo vysušiť úplne a zostatkový obsah vody je asi 20 % hmotnosti suchého dreva. Pretože sa v spaľovacom procese časť energie spotrebujeme na odparenie tejto vody, musíme počítať s energetickým obsahom 4,3 až 4,5 kWh na 1 kg dreva.

» Plechové krbové vložky

Modulové krbové vložky na drevo sú jednošachtové tepelné spotrebiče, ktoré v prechodnom období nahradzujú existujúce vykurovanie na krátku dobu, alebo ho podporujú v studených ročných mesiacoch. Krbová vložka po obostavbe je určená na lokálne vykurovanie...

» Kotle na drevo

Dodávame šachtové kotle OPOP s klasickým spaľovaním s výkonmi 12,18,24,30,35 a 50 kW s účinnosťou 73-75%. Široký výber výkonov certifikovaných podľa európskej normy STN EN 303-5. Zabezpečením proti prehriatiu je tzv. chladiacia smyčka. Každý kotol je vybavený ovládacím termostatom výkonu a teplomerom...

» Kotle na pelety

Teplovodné peletové kotle sú určené k pohodlnému a úspornému vykurovaniu pomocou tuhých a sypkých palív. Vďaka svojej modernej konštrukcii umožňujú komfortnú obsluhu porovnateľnú s plynovým kotlom. Potrebujú len 5 minút obsluhy denne...Ponúkame teplovodné peletové kotle na ÚK a TÚV, 18 - 24 - 50 - 100 až 2 000 kW. Plnoautomatický chod, nutnosť plniť a čistiť cca raz týždenne. Ekologické dvojstupňové spaľovanie. Možnosť spaľovať pelety, obilie, kukuricu a aj kalibrovanú drevnú štiepku. Náklady na vykurovanie sú v porovnaní s plynom a elektrinou výrazne nižšie.Novinka: Ponúkame aj splynovacie kotle, o výkone 15 až 80 kW, ktoré spĺňajú podmienky na udelenie štátnej dotácie 30% z kúpnej ceny.

Teplovodné kotle MA TURBO sú určené pre vykurovanie bytov, rodinných domov a menších priemyselných objektov – hál.

Plne funkčný kotol napojený na podlahové aj radiátorové kúrenie je k nahliadnutiu. Ponúkame aj interiérové peletové kotle a kachle od 6 kW až do 34 kW. Všetky potrebné tlačivá na štátnu dotáciu poskytneme pri nákupe kotla. Nedajte sa predbehnúť, nečakajte na začiatok novej vykurovacej sezóny.

» Splynovacie kotle

Ponúkame Vám ekologické kotle na drevo o výkone 15 až 80 kW.
Teplovodné kotle MA TURBO sú určené pre vykurovanie bytov, rodinných domov a menších priemyselných objektov – hál.
Kotle sú konštruované výlučne pre spaľovanie dreva...

» Kusové drevo

Drevo je organický materiál, ktorý bol na energetické účely využívaný od pradávna. Vychádza to z jeho dostupnosti, dobrej horľavosti a výhrevnosti. Najväčší podiel skladby dreva zaberá celulóza (cca 42%), hemicelulóza (26%) a lignin (25%) a ďalšie prvky. Z hľadiska energetického využitia medzi kľúčové vlastnosti dreva patrí vlhkosť a výhrevnosť...

» Drevné brikety

Drevné brikety sú palivo pre alternatívne vykurovacie zariadenia, vyrobené vysokotlakovou technológiou z čistých drevných pilín a hoblín. Výroba prebieha drvením, sušením a lisovaním bez akýchkoľvek chemických prísad. Lisovaním sa dosahuje vysoká hustota, čo je dôležité pre objemovú minimalizáciu paliva...

» Kanadské polená

Krbové polená sa vyrábajú vmiešaním cédrových pilín do taveniny parafínového vosku,stlačením s následným ochladením,rezaním na konečnú dĺžku a balením...