Liatinový kotol UNI 13 kW až 53 kW

778.00€ s DPH

Kotol UNI je liatinový článkový kotol pre spaľovanie tuhých palív, s troj ťahovou konštrukciou liatinového výmenníka. Je určený pre teplovodné vykurovanie rodinných domov a ďalších objektov. Kotol možno používať ako v samotiažnych systémoch ústredného vykurovania tak v systémoch s núteným obehom.Kotol je vybavený poloautomatickým regulátorom teploty vykurovacej vody. Predpísanými palivami sú drevo a čierne uhlie, koks možno použiť ako náhradné palivo. V prípade inštalácie kotla UNI v uzavretom vykurovacom systéme musí byť použité dochladzovacie zariadenie.

3. Technické parametry
Model UNI 3 UNI 4 UNI 5 UNI 6 UNI 7 UNI 8
Počet článků 3 4 5 6 7 8
Paliva Dřevěná polena, černé uhlí
Rozmezí výkonu kW 13 – 16,5 19,5 – 20 24 - 28 27 - 35 30,5 - 44 33,8 – 53
Hmotnost kg 190 235 280 325 370 415
Objem vody l 22 28 34 40 46 52
Objem spalovací komory dm3 33,0 51, 6 70, 3 89,1 107,8 126,5
Maximální výška vkládaného paliva mm 280
Rozmezí provozní teploty topné vody °C 60 až 90
Minimální teplota vratné vody °C 60 (doporučeno)
Bezpečnostní systém aktivován při °C 95
Maximální provozní tlak bar 3
Průměr odvodu spalin mm 160
Přípojky přítoku/odtoku vody 2"
Výška (H2) mm 1 070
Šířka (A) mm 520
Délka (L) mm 432 537 642 747 852 957
Typ paliva Dřevěná polena
Výkon kW 13 19,5 24 27 30,5 33,8
Účinnost % 62-67,5
Třída kotle 1
Doba spalování při max. naložení h 2 až 4
Požadované parametry paliva Maximální obsah vody 20%
Doporučený průřez 10 cm x 10 cm
Průměrná výhřevnost 14 – 18 MJ/kg
Průměrná teplota spalin °C 220 - 300
Požadovaný tah v komíně mbar 0,15-0,2 0,15-0,22 0,15-0,25 0,15-0,26 0,15-0,27 0,15-0,28
Hydraulická ztráta kotle při Δt=20 °C mbar 0,13 0,51 1,03 1,81 2,92 4,63
Průměrný obsah CO při %10 O₂ mg/m³ 8 500 – 10 800

Typ paliva Černé uhlí
Výkon kW 16,5 20 28 35 44 53
Účinnost % 70,6 – 76,6
Třída kotle . 2
Doba spalování při max. naložení h 4 až 6
Požadované parametry paliva Maximální obsah vody 15%
Průměrná velikost mezi 30 až 60 mm
Průměrná výhřevnost 26 – 28 MJ/kg
Průměrná teplota spalin °C 220 - 320
Požadovaný tah v komíně mbar 0,15-0,2 0,15-0,22 0,15-0,25 0,15-0,26 0,15-0,27 0,15-0,28
Hydraulická ztráta kotle při Δt=20 °C mbar 0,24 0,76 1,46 2,47 3,90 5,84
Průměrný obsah CO při %10 O₂ mg/m³ 4900 - 7400

UNI 3 / 16,5 kW = 778,00 € s DPH
UNI 4 / 20,0 kW = 875,00 € s DPH
UNI 5 / 28,0 kW = 983,00 € s DPH
UNI 6 / 35,0 kW = 1067,00 € s DPH
UNI 7 / 44,0 kW = 1151,00 € s DPH
UNI 8 / 53,0 kW = 1283,00 € s DPH

Cena: 778.00€ s DPH