Kotol na pelety OPOP 150 kW

13,572.00€ s DPH

Automatický teplovodný kotol na pelety OPOP s výkonom 150kW.

Palivo

 • pelety
 • zrná obilia
 • drevná štiepka
 • odpad zo záhradníckej a poľnohospodárskej produkcie
 • rozdrvené palivo stáleho rozmeru, kalibrované

Skúsenosti a tradícia výroby kotlov pre ústredné vykurovanie vo firme OPOP, prinášajú ovocie výrobku, ktorý je charakteristický svojou vysokou kvalitou, účinnosťou ako aj prácou bez porúch za rozumnú cenu. KotolOPOP je prispôsobený na spaľovanie peliet ako základného paliva.

Silné stránky našich zariadení

 • Úplne zautomatizovaný proces podávania paliva a jeho spaľovanie.
 • Automatické zapaľovanie
 • Viacfunkčný regulátor kotla, umožňujúci plnú kontrolu procesov spaľovania.
 • Lambda sonda riadiaca spaľovací proces
 • Maximálne regulované dva systémy zavzdušňovania komory spaľovania, sekundárne spaľovanie.
 • Záklopka proti ohňu – jedinečné riešenie poskytujúce 100% protipožiarnu bezpečnosť.
 • Zväčšená výkonnosť, vďaka vírivému elementu.
 • Nízka emisia znečisťovania atmosféry.
 • Nízka hladina hluku, zlepšujúca komfort používania.
 • Možnosť spolupráce s veľkým skladom/skladiskom paliva, ako aj inými vykurovacími zariadeniami.
 • Na kotle a agregáty poskytujeme zaškolenie obsluhy a záručný aj pozáručný servis.

Príslušenstvo ku kotlom OPOP

 • Elektronické ovládanie pre automatické zapaľovanie, kontrolu prevádzky kotla a riadenie modulácie pre OPOP 150
 • Elektronické ovládanie (ako je uvedené vyššie) s reguláciou lambda sondy pre OPOP 150
 • Elektromechanické ovládanie pre OPOP 150-200 kW
 • Elektromechanické - elektronické ovládanie, kombinovaný rozvádzač pre automatické zapaľovanie, kontroly prevádzky kotla a riadenie modulácie pre OPOP 150-200
 • Elektromechanické - elektronické ovládanie (ako je uvedené vyššie) s reguláciou lambda sondy pre OPOP150 do 200
 • Mechanický odstraňovač popola
 • Žiaruvzdorné výplne do spaľovacej komory
 • Spomaľovače prúdenia spalín vo výmenníku
 • Automatický podávač paliva s ovládacou skrinkou a spínačmi a min / max
 • Sada pre výrobu TÚV s výkonom: 20 až 33 kW, kompletný s doskovým výmenníkom, cirkulačným čerpadlom a trojcestným ventilom
 • Rotačný ventil (na zabránenie prechodu dymu do násypky)
 • Pneumatický čistiaci systém pre trubkový výmenník
 • Multi-cyklón pre zachytenie popolčeka
Cena: 13,572.00€ s DPH