Kotol na pelety CS 2000kW

102,780.00€ s DPH

Automatický teplovodný kotol na pelety CS s výkonom 2000kW.

Palivo

 • pelety
 • zrná obilia
 • drevná štiepka
 • odpad zo záhradníckej a poľnohospodárskej produkcie
 • rozdrvené palivo stáleho rozmeru, kalibrované

Skúsenosti a tradícia výroby kotlov pre ústredné vykurovanie vo firme D’Allessandro Termomeccanica, prinášajú ovocie výrobku, ktorý je charakteristický svojou vysokou kvalitou, účinnosťou ako aj prácou bez porúch za rozumnú cenu. Kotol CS je prispôsobený na spaľovanie peliet ako základného paliva. Vďaka použitým riešeniam je možne spaľovanie takého paliva, ako napr.: zrná obilia, odpad zo záhradníckej a poľnohospodárskej produkcie ako aj rozdrvených biopalív o vlhkosti do 25% a veľkosti zrna 25 mm. Vykonané výskumy a skúšky ukazujú, že existuje možnosť spaľovania aj triedeného uhlia," orech 1".

Silné stránky našich zariadení

 • Úplne zautomatizovaný proces podávania paliva a jeho spaľovanie.
 • Automatické zapaľovanie
 • Viacfunkčný regulátor kotla, umožňujúci plnú kontrolu procesov spaľovania.
 • Lambda sonda riadiaca spaľovací proces
 • Maximálne regulované dva systémy zavzdušňovania komory spaľovania, sekundárne spaľovanie.
 • Záklopka proti ohňu – jedinečné riešenie poskytujúce 100% protipožiarnu bezpečnosť.
 • Zväčšená výkonnosť, vďaka vírivému elementu.
 • Nízka emisia znečisťovania atmosféry.
 • Nízka hladina hluku, zlepšujúca komfort používania.
 • Možnosť spolupráce s veľkým skladom/skladiskom paliva, ako aj inými vykurovacími zariadeniami.
 • Na kotle a agregáty poskytujeme zaškolenie obsluhy a záručný aj pozáručný servis.

Príslušenstvo ku kotlom CS

 • Elektronické ovládanie pre automatické zapaľovanie, kontrolu prevádzky kotla a riadenie modulácie pre CS 30-100
 • Elektronické ovládanie (ako je uvedené vyššie) s reguláciou lambda sondy pre CS 30-100
 • Elektromechanické ovládanie pre CS 130-2000
 • Elektromechanické - elektronické ovládanie, kombinovaný rozvádzač pre automatické zapaľovanie, kontroly prevádzky kotla a riadenie modulácie pre CS 130-2000
 • Elektromechanické - elektronické ovládanie (ako je uvedené vyššie) s reguláciou lambda sondy pre CS 130 do 2000
 • Mechanický odstraňovač popola
 • Žiaruvzdorné výplne do spaľovacej komory
 • Spomaľovače prúdenia spalín vo výmenníku
 • Automatický podávač paliva s ovládacou skrinkou a spínačmi a min / max
 • Sada pre výrobu TÚV s výkonom: 20 až 33 kW, kompletný s doskovým výmenníkom, cirkulačným čerpadlom a trojcestným ventilom
 • Rotačný ventil (na zabránenie prechodu dymu do násypky)
 • Pneumatický čistiaci systém pre trubkový výmenník
 • Multi-cyklón pre zachytenie popolčeka

Technické parametre: http://www.pellet-therm.hu/documents/cikkek447cs1302000.pdf

Cena: 102,780.00€ s DPH