Kotol na pelety CSI 100kW

8,064.00€ s DPH

Na telese kotla v ktorom je výmenník tepla, je namontovaný horák na peletky. Ten prostredníctvom podávača zaisťuje dodávku peletiek zo zásobníka do samotného horáku. Jedná sa o plne automatizovanú prevádzku. Obsluha kotla spočíva v tom, že asi raz týždenne treba naplniť zásobník paliva a vyniesť popol. Kotol má vlastný termostat, ale dá sa napojiť aj na jestvujúci termostat, ktorý potom riadi prevádzku kotla.

Voliteľné doplnky

 • Elektronické ovládanie pre automatické zapaľovanie, kontrolu prevádzky kotla a riadenie modulácie pre CSI 30-100
 • Elektronické ovládanie (ako je uvedené vyššie) s reguláciou lambda sondy pre CSI 30-100
 • Elektromechanické ovládanie pre CSI 130-2000
 • Elektromechanické - elektronické ovládanie, kombinovaný rozvádzač pre automatické zapaľovanie, kontroly prevádzky kotla a riadenie modulácie pre CSI 130-2000
 • Elektromechanické - elektronické ovládanie (ako je uvedené vyššie) s reguláciou lambda sondy pre CSI 130 do 2000
 • Mechanický odstraňovač popola
 • Žiaruvzdorné výplne do spaľovacej komory
 • Spomaľovače prúdenia spalín vo výmenníku
 • Automatický podávač paliva s ovládacou skrinkou a spínačmi a min / max
 • Sada pre výrobu TÚV s výkonom: 20 až 33 kW, kompletný s doskovým výmenníkom, cirkulačným čerpadlom a trojcestným ventilom
 • Rotačný ventil (na zabránenie prechodu dymu do násypky)
 • Pneumatický čistiaci systém pre trubkový výmenník
 • Multi-cyklón pre zachytenie popolčeka

Technické parametre: http://www.pellet-therm.hu/documents/cikkek447csi20100.pdf

Cena: 8,064.00€ s DPH