Splynovací kotol MA TURBO 49kW

2,030.00€ s DPH

Teplovodné kotle MA TURBO s odťahovým ventilátorom sú určené pre vykurovanie bytov, rodinných domov a menších priemyselných objektov – hál.
Kotle sú konštruované pre spaľovanie dreva a drevných briketov. Ako palivo je možné použiť akékoľvek suché drevo, hlavne polená – štiepky do maximálnej dĺžky 500 mm. Nie je vylúčené používať aj vlhšie drevo, pričom sa zvýši spotreba paliva. Spaľovať je možné aj drevný odpad ako sú piliny, hobliny atď, ale vždy v kombinácii s kusovým drevom. Možné je použiť aj drevo väčších priemerov, pričom sa zníži menovitý výkon kotla a predĺži doba horenia.
Veľký zásobník paliva nahradí a odstráni naj prácnejšie operácie pri úprave dreva – jeho delenie a pílenie na príslušné kusy. Ušetrí sa tým nielen fyzická námaha, ale aj čas potrebný na túto prácu. Popol predstavuje cca 1-2 % z množstva dodaného paliva (čistenie cca 1 až 2 krát týždenne). Vzhľadom na nízku tvorbu škodlivín je prevádzka týchto kotlov prínosom pre životné prostredie.

Technické parametre kotlov MA TURBO
Menovitý výkon: 49 kW
Dymovod: 160 mm
Pripojenie: rúrka so závitom 6/4" / 2"
Príkon: 55 W
Účinnosť: 85 - 89 %

Cena: 2,030.00€ s DPH