Kusové drevo

0.00€ s DPH

Drevo je organický materiál, ktorý bol na energetické účely využívaný od pradávna. Vychádza to z jeho dostupnosti, dobrej horľavosti a výhrevnosti. Najväčší podiel skladby dreva zaberá celulóza (cca 42%), hemicelulóza (26%) a lignin (25%) a ďalšie prvky. Z hľadiska energetického využitia medzi kľúčové vlastnosti dreva patrí vlhkosť a výhrevnosť. Obe sú vzájomne závislé. Vlhkosť vyjadruje podiel obsahu vody v dreve. Ostatné zložky dreva sa označujú ako sušina. Vlhkosť dreva závisí od vlastností okolitého prostredia - vlhkosti a teploty.
V závislosti od zmien týchto parametrov okolia sa mení aj vlhkosť dreva. Výhrevnosť dreva je parameter, ktorý definuje energetický obsah dreva. Výrazne sa mení zmenou vlhkosti. Drevo s menšou vlhkosťou má vyššiu výhrevnosť, zvyšovaním vlhkosti energetická hodnota paliva klesá. Výhrevnosť sušiny sa pohybuje od 17,5 do 20 MJ/kg. Vlhkosť dreva na úrovni 0% je však nedosiahnuteľná. Bežná vlhkosť sa pohybuje na úrovni 25%, vtedy dosahuje drevo výhrevnosť okolo 14 MJ/kg v závislosti na druhu dreva. V našich klimatických podmienkach sa odporúča tvrdé drevo po nakáľaní sušiť na vzduchu 2 – 2,5 rokov. Až po tomto čase klesne vlhkosť dreva asi na 20% a drevo je vhodné do krbov, kachlí a kotlov.

Cena: 0.00€ s DPH