Drevosplynovací kotol ECOMAX

2,040.00€ s DPH

Základem kotle je těleso, které je svařeno z ocelových plechů tloušťky 4-6 mm. V horní části tělesa se nachází násypná šachta, spodní část tělesa je opatřena kruhovou spalovací komorou. Oba prostory jsou od sebe odděleny keramickou tryskou. V přední části tělesa je napojen ventilátor, který slouží k dopravě primárního a sekundárního vzduchu do spalovacího prostoru. V zadní části je výměník, spalinový kanál, hrdlo pro odvod spalin a čistící otvory.

Přednosti zplyňovacích kotlů na dřevo:

Zplyňovací kotle společnosti OPOP jsou dodávány s elektrickou regulací, která splňuje požadavky na nenáročnou obsluhu. Mikroprocesorový regulátor REG05 je zabudován ve skříňce regulace, kdy už v základním provedení regulátor řídí výkon kotle na základě zadané požadované teploty vody v topném systému, eventuelně na základě požadované teploty prostoru v referenční místnosti a řídí provoz oběhového čerpadla.

Velká násypná šachta u těchto typů kotlů umožňuje spalovat velké kusy dřeva při dlouhé době hoření. Tím se omezí perioda přikládání 1 za 10 hodin. Jednoduché a nenáročné vybírání popela a čištění díky velkému spalovacímu prostoru.

Princip zplyňovacího procesu:

Podstata zplyňovacího procesu spočívá v tepelném rozkladu organických a anorganických látek. Nejprve dochází k ohřevu a vysoušení dřevní hmoty v násypce, kdy uvolněné plyny se v prostoru trysky smíchají se sekundárním vzduchem a následně tyto plyny shoří ve spalovacím prostoru kotle. Spaliny jsou následně odvedeny přes výměník do komína. Tímto procesem spalování lze dosáhnout účinnosti kotlů přesahující 80 %. Dřevo je nutno spalovat co nejsušší, alespoň s maximální vlhkostí do 15%. Vlhké dřevo při spalování uvolňuje vodu, která pak kondenzuje na stěnách kotlového tělesa a komína. Tím dochází ke vzniku agresivních látek, které podstatně snižují životnost kotle.

TECHNICKÉ PARAMETRY:
Typ kotle
ECOMAX 25

ECOMAX 35

ECOMAX 42
Jmenovitý výkon
25kW

35kW

42kW
Objem násypky dm3 120 170 200
Objem vody dm3 60 68 78
Průměr odtahového hrdla mm 160 160 160
Maximální šířka kotle mm 640 640 712
Maximální hloubka kotle mm 870 1020 1120
Maximální výška kotle mm 1290 1290 1480
Hloubka násypky mm 396 546 596
Maximální průměr polena mm 220 220 220
Maximální délka polena mm 385 535 585
Provozní komínový tah Pa 20-25 20-25 20-25
Maximální pracovní přetlak kPa 200 200 200
Maximální hladina hluku dB 65 65 65
Účinnost % 83 81 79
Hmotnost kg 320 360 454
Provozní napětí VHz 230/50 230/50 230/50
Elektrický příkon W 21 21 41
Elektrický příkon s elektronickou regulací W 30 30 50
Krytí IP 20 IP 20 IP 20
Ceny :
25 kW = 2040.00 € s DPH
35 kW = 2091.00 € s DPH
42 kW = 2194.00 € s DPH
Návod na obsluhu :
http://www.opop.cz/kotle_ecomax.php

Cena: 2,040.00€ s DPH