Komínový systém Ø 200 / 45º x 6 m

582.00€ s DPH

- so šamotovými vložkami na odvod spalín z pevných, kvapalných a plynných palív
- s antikorovými vložkami na odvod spalín z kondenzačných kotlov
- keramický, montovaný, komínový systém, určený na odvod všetkých druhov spalín.

Cena: 582.00€ s DPH